โดยที่เด็กหญิงอายุ 15-19 ปีทุกๆ 100 คนมีบุตร 10 คนมีเพียง 5 ใน 10 เท่านั้น

โดยที่เด็กหญิงอายุ 15-19 ปีทุกๆ 100 คนมีบุตร 10 คนมีเพียง 5 ใน 10 เท่านั้น

แม้ว่าเด็กผู้หญิงจะสามารถเข้าถึงการวางแผนครอบครัวได้เพิ่มขึ้น แต่ความต้องการของหลายคนก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองสำหรับเด็กผู้หญิงวัยรุ่นหลายคน การตั้งครรภ์ไม่ได้วางแผนและไม่ต้องการ การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่ได้แต่งงาน สามารถนำความอัปยศและความโดดเดี่ยวทางสังคมมาสู่เด็กสาว และเพิ่มความเสี่ยงในการออกจากโรงเรียนและถูกบังคับให้แต่งงาน 

อย่างไรก็ตาม เด็กผู้หญิงต้องเผชิญกับอุปสรรค

ในการเข้าถึงและใช้ยาคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย ความอัปยศ การขาดการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง และความเป็นอิสระในการตัดสินใจที่จำกัด ความ ก้าวหน้าทั่วโลกตั้งแต่ ปี 2555 เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กสาววัยรุ่นในการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีการที่ทันสมัยนั้นเป็นไปอย่างเชื่องช้า โดยเพิ่มขึ้นเพียงห้าเปอร์เซ็นต์จากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 60 ซึ่งหมายความว่า 4 ใน 10 ของวัย

รุ่นหญิงอายุ 15-19 ปีที่ต้องการหลีกเลี่ยง

การตั้งครรภ์ไม่ได้ใช้วิธีการที่ทันสมัย และในเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ และแอฟริกาตอนใต้สะฮารา มีเด็กผู้หญิงน้อยกว่า 1 ใน 2 ในทุกวันนี้  สัดส่วนของการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในเด็กสาววัยรุ่นลดลงร้อยละ 33 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่การติดเชื้อใหม่ส่วนใหญ่ในวัยรุ่นยังคงเกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิง 

ตัวขับเคลื่อนหลักของการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี

ได้รับอิทธิพลจากความไม่เท่าเทียมทางเพศในวงกว้างที่ส่งผลเสียต่อเด็กสาว ซึ่งรวมถึงการแต่งงานก่อนวัยอันควรและการบังคับ ความรุนแรงตามเพศ การเข้าถึงบริการและข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกัน และการขาดอำนาจในการเจรจาต่อรองและความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ ทั่วโลกจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในหมู่เด็กสาววัยรุ่นลดลงหนึ่งในสามตั้งแต่ปี 2555 จาก 180,000 เป็น 60,000 รายในปัจจุบัน แต่เด็ก

สาววัยรุ่นยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สามในสี่ในหมู่วัยรุ่น 

และในแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีจำนวนวัยรุ่นที่ติดเชื้อ HIV สูงที่สุด เกือบ 6 เท่าของเด็กสาววัยรุ่นจำนวนมากที่ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่มากกว่าเด็กวัยรุ่นในปัจจุบัน 

5. ปัจจุบันมีการแต่งงานในเด็กน้อยลง แต่เด็กผู้หญิงหลายล้านคนยังคงเสี่ยงที่จะแต่งงานในวัยเด็ก  

การแต่งงานในวัยเยาว์ได้แย่งชิงความเป็นเด็กของเด็กผู้หญิง ทำให้พวกเธอขาดสิทธิ์ในการกำหนดเส้นทางชีวิตของตนเอง ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สัดส่วนของหญิงสาวที่แต่งงานตั้งแต่ยังเป็นเด็กลดลงทั่ว

โลกจาก 23 เปอร์เซ็นต์เหลือ 19 เปอร์เซ็นต์ 

เอเชียใต้ประสบกับความก้าวหน้ามากที่สุดในช่วงเวลานี้ซึ่งความเสี่ยงของการแต่งงานในวัยเด็กของเด็กผู้หญิงลดลงจาก 46% เหลือ 28 เปอร์เซ็นต์ มีความคืบหน้าน้อยลงในแอฟริกาตอนใต้สะฮารา โดยที่หญิงสาวร้อยละ 35 แต่งงานตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เมื่อเทียบกับร้อยละ 38 ในทศวรรษที่แล้ว นอกจากนี้ ในอีก 10 ปีข้างหน้า เด็กผู้หญิงอีกมากถึง 10 ล้านคนทั่วโลกจะเสี่ยงต่อการเป็นเจ้าสาวเด็กอันเป็นผลมาจากการระบาดของ COVID-19 ii 

Credit : สล็อต pg