ธนาคารออมสิน ไม่ได้เปิด สินเชื่อ QR รายวัน วงเงิน 5 หมื่นบาท

ธนาคารออมสิน ไม่ได้เปิด สินเชื่อ QR รายวัน วงเงิน 5 หมื่นบาท

จากที่มีการเผยแพร่ของ ธนาคารออมสิน (GSB) ทำการเปิด สินเชื่อ QR รายวัน วงเงิน 50,000 บาท นั้น จากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นจริงแต่อย่างใด (8 ก.ค. 2565) ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสินเชื่อประเด็นเรื่อง ธนาคารออมสิน เปิด สินเชื่อ QR รายวัน กู้ได้ 50,000 บาท อนุมัติทุกอาชีพ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความชวนเชื่อโดยระบุว่า 

ออมสินรอบใหม่ ผ่านง่ายได้ทุกคน #OK ไว้เลย เดี๋ยวมาแนะนำ ทางธนาคาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ปัจจุบันธนาคารออมสินไม่ได้มีการเปิดให้บริการสินเชื่อ QR รายวันแก่ประชาชนตามที่สื่อโชเชียลนำมาเผยแพร่ หรือ ปิดให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อดังกล่าวไปแล้วนั่นเอง ทั้งนี้หากพบว่าสื่อหลักหรือสื่อโซเชียลนำเรื่องเกี่ยวกับ สินเชื่อ QR รายวัน ที่อ้างอิงถึงธนาคารออมสิน มาเผยแพร่ถือว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลเท็จทั้งสิ้น

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือประชาชนให้งดแชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จไปในช่องทางสื่อโซเชียลต่างๆ และเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกสื่อโซเชียลโพสต์ข้อมูลหลอกลวง และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือหากมีข้อสงสัยข้อมูลเกี่ยวผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสิน โปรดสอบถาม GSB Contact Center โทร.1115 บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ปัจจุบันธนาคารออมสินไม่ได้มีการเปิดให้บริการสินเชื่อ QR รายวันแก่ประชาชน

ธนาคารออมสิน (GSB) ประกาศเปิดตัว – บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ ที่จะให้การคุ้มครองชีวิตกรณีเกิดอุบัติเหตุทั่วไป วงเงิน 5 หมื่นบาทอีกด้วย (8 ก.ค. 2565) ธนาคารออมสิน (GSB) เติมเต็มสวัสดิการให้ประชาชนฐานราก เข้าถึงหลักประกันคุ้มครองชีวิต เปิดตัว บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ พร้อมวงเงินคุ้มครองสูงสุด 50,000.- ชดเชยรายได้ 200 บาท/วัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ค่าธรรมเนียมแค่วันละไม่ถึงบาท

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ด้วยธนาคารออมสินมีความห่วงใยในสวัสดิการคุ้มครองชีวิตของกลุ่มประชาชนฐานราก โดยปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพอิสระ ค้าขาย รับจ้าง มีรายได้วันต่อวัน ยังเข้าถึงการมีหลักประกันหรือการคุ้มครองชีวิตค่อนข้างน้อย เพื่อเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงได้มากขึ้น ธนาคารออมสิน ภายใต้ภารกิจธนาคารเพื่อสังคม ได้เล็งเห็นถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนผู้มีรายได้น้อยกลุ่มดังกล่าว โดยการออกบริการบัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ ซึ่งนอกเหนือจากให้ความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงินที่คล่องตัวแล้ว ยังให้ความคุ้มครองชีวิตกรณีเกิดอุบัติเหตุทั่วไป วงเงินสูงสุด 50,000 บาท หรือต้องหยุดงานเมื่อประสบอุบัติเหตุและนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จะได้รับเงินชดเชยรายได้ ถือเป็นวางแผนการดำเนินชีวิต ที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ด้วยค่าธรรมเนียมที่เข้าถึงได้ เพียงวันละไม่ถึงบาท

ธ.ก.ส. เผยผลคาดการณ์ ราคาสินค้าเกษตร กรกฎาคม 2565

ธ.ก.ส. ทำการเปิดเผยผลการประมาณการณ์ ราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่ (8 ก.ค. 2565) ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. เผย ราคาสินค้าเกษตร ภายในเดือน กรกฎาคม 2565 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมาตรการคลายล็อกดาวน์ การเปิดประเทศ ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ การสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพาราดิบ ปาล์มน้ำมัน สุกร และโคเนื้อ ยกเว้น น้ำตาลทรายดิบและกุ้งขาวแวนนาไมที่มีแนวโน้มราคาปรับลดลง นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือนกรกฎาคม 2565

โดยสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่

ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 9,142 – 9,206 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.10 – 0.80 เนื่องจากคำสั่งซื้อล่วงหน้าของประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากจากความกังวลด้านความมั่นคงทางอาหารโลก ทำให้ประเทศต่าง ๆ กำหนดมาตรการจำกัดการส่งออกอาหารประกอบกับมีความต้องการใช้ข้าวเพื่อผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 13,964 – 14,074 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.15 – 0.94 เนื่องจากความต้องการของประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้น จากแนวโน้มค่าเงินบาทอ่อนลงจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ

ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยู่ที่ 9,179 – 9,243 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.09 – 1.80 เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวเหนียวลดลง เพราะราคาในปีที่ผ่านมาไม่จูงใจในการผลิตข้าวเปลือกเหนียวนาปี ทำให้เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน ผลิตข้าวเหนียวไว้รับประทานในครัวเรือนและไม่กระจายไปยังภาคอื่น ๆ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5 % ราคาอยู่ที่ 10.54 – 10.59 บาท/ก.ก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.22 – 0.65 เนื่องจากเป็นช่วงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 (ปลูกมีนาคม – ตุลาคม) ทำให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับสิ้นสุดมาตรการเพิ่มปริมาณการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ความต้องการ ใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังคงเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประมาณการสำรองธัญพืชเพื่อการบริโภค และภาวะเงินบาท อ่อนค่า ทำให้ต้นทุนการนำเข้าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นปรับตัวสูงขึ้น

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า